Homepage
Menu

“Over drie jaar gebruiken we het lesmateriaal weer!”

‘Elke drie jaar doen we in de bovenbouw het project Mijn Lichaam, over hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. In dat project kwam altijd al wel aan bod hoe het is als je je armen, benen of ogen niet goed kunt gebruiken, maar door het lespakket hebben we dit veel meer kunnen verdiepen. Met de opdrachten in de leskist zijn de kinderen zelf gaan ervaren hoe het bijvoorbeeld is als je niet kunt ziet wat je in je handen hebt, maar dat moet aftasten. Bij de opdracht met de blinddoek voor, deed een van de kinderen de blinddoek even af om met haar vriendin te kletsen. Daar hebben we over doorgepraat, dat je een handicap niet zomaar even kunt opheffen. Naar aanleiding van de lessen vertelde een meisje voor het eerst dat haar broertje autisme heeft en wat dat voor het gezin betekent. Niet alleen de persoon zelf heeft beperkingen, het hele gezin moet ermee leren leven. Het lesmateriaal was een mooie opstap om het daarover te hebben. De kinderen hebben meer begrip gekregen. Zoals dat gaat bij kinderen, zakt dat soms snel weer weg. Hier op school werkt een jongeman die autisme heeft. Toen hij de meiden in groep acht met ‘u’ aansprak, was er gegiechel alom. Ik kon toen teruggrijpen op het lespakket en alles wat we besproken hebben. Toen viel het kwartje snel.

Bij het lesmateriaal zat een voorbeeldbrief voor ouders. Die hebben we gekopieerd en aan de ouders gemaild. Zo wisten de ouders waar we mee bezig waren en konden ze het plaatsen als hun kind thuis begon te vertellen handicaps. Eén moeder heeft op de brief gereageerd. Ze werkt met slechtziende kinderen en wilde daar graag over komen vertellen. Ze heeft een hele ochtend gevuld. Ze had bijvoorbeeld allerlei brillen bij zich die de kinderen konden opzetten. Dat sprak heel erg aan. Ze vond het ook leuk als de kinderen vragen stelden. Ja, als de kinderen dat merken, dan zijn ze niet meer te stuiten. De kinderen waren heel erg geboeid en de ochtend vloog om.

Door het lesmateriaal hebben de kinderen begrip gekregen voor kinderen die anders zijn en hoe ze daarop kunnen reageren. Begrijpen in plaats van gaan lachen of pesten, daar heb ik het op toegespitst. Over drie jaar gaan we het lespakket weer gebruiken.’

Eline van Wendel de Joode
leerkracht bovenbouw Jenaplanschool De Mheen