Homepage
Menu

Sarike de Zoeten

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Straal van 15 km rondom Zutphen
Contactpersoon: Sarike de Zoeten
Telefoonnummer: 0575-494226
E-mailadres: sarike.dezoeten@planet.nl
Bereikbaarheid: onder schooltijd
Provincie: Gelderland

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

- Lichamelijke handicap
- Verstandelijke beperking
- Chronische ziekten
- Informatie met en over een MCG kind

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

- Primair onderwijs
- VMBO
- HAVO/VWO
- MBO
- HBO
- Universiteit

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

- Persoonlijk ervaringsverhaal
- Wij hebben het project van de NSGK uitgewerkt in een draaiboek voor basisscholen en helpen de leerkrachten graag met het opzetten en allerhande tips voor het project

Ons programma is als volgt:

Wij, Bram en zijn moeder (en soms ook broer of zusje) komen naar scholen toe om te vertellen over Bram. Bram is een jongen van nu 15 jaar die steeds verder achteruit gaat en inmiddels functioneert op een niveau van een baby van 3 maanden. Hij heeft medisch veel zorg nodig en kan helemaal niets zelf. Samen met het project van de NSGK "Handicap in de les", hopen wij de beleving ten aanzien van gehandicapten te veranderen. Wij helpen een leerkracht graag met een gastles als zij gebruik willen maken van het NSGK project. Omdat Bram jong is en echt helemaal niets kan, spreekt hij erg tot de verbeelding.

Wij hanteren de volgende procedure:

In overleg is er (op elk niveau) heel veel mogelijk. Bel of mail gerust.

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

Vervoerskosten en een vrijwillige bijdrage voor de spaarpot van Bram. Met de opbrengsten realiseren we telkens nieuwe kleine projecten voor hem en zijn leefomgeving. Denk bv aan snoezel materiaal, het pimpen van zijn rolstoel of een dagje opstap met zijn maatjes van de dagbesteding.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

De lessen en/of het thema van de lessen worden met mij doorgenomen en afgestemd.

Wij hebben de volgende ervaring met het geven van gastlessen:

Sinds 2008