Homepage
Menu

Klaverblad Zeeland

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Provincie Zeeland
Contactpersoon: Marloes Nieuwenhuize en Ineke Riemens
Telefoonnummer: 0113-256856
E-mailadres: m.nieuwenhuize@klaverbladzeeland.nl
Bereikbaarheid: Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 16.00 uur
Adres: Van Hertumweg 17-19
Provincie: Zeeland
Website: http://www.klaverbladzeeland.nl

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

Leven met een beperking in het algemeen

De rechten en (on)mogelijkheden van mensen met een beperking om mee te (kunnen blijven) doen in hun omgeving.

Wij geven geen voorlichting over aard, voorkomen en (belevings)kenmerken van ziekten en beperkingen. In overleg met de bij Klaverblad Zeeland aangesloten (patiënt--, cliënt)organisaties kunnen wij hier wellicht wel via hen in voorzien.

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

- Primair onderwijs
- VMBO
- HAVO/VWO
- MBO
- HBO
- Universiteit

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

- Film/dvd
- Discussie aan de hand van casuïstiek

Ons programma is als volgt:

Wij kunnen in overleg vooral ingaan op

- de betekenis van het leven met een chronische ziekte of beperking
- de rechten van mensen met een beperking / chronische ziekte
- de manier waarop we als samenleving ervoor kunnen zorgen dat er geen mensen buiten de boot vallen.

(Wij beschikken niet over standaard lesmateriaal.)

Wij hanteren de volgende procedure:

De school kan ons benaderen met een vraag. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

In overleg.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

In overleg.