Homepage
Menu

KNGF Geleidehonden

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Zuid Holland, Utrecht en Noord Holland
Contactpersoon: Debby Buis
Telefoonnummer: 020-4969333
E-mailadres: ambassadeur@geleidehond.nl
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren, vrijdagmorgen
Adres: Amsteldijk Noord 42
Postcode en plaats: 1184 TD  Amstelveen
Provincie: Noord-Holland
Website: http://www.geleidehond.nl

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

- Leven met een beperking in het algemeen
- Blind/slechtziend
- Lichamelijke beperking
- Autisme
- PTSS
- Vergroten van de mobiliteit dmv geleidehond, c.q. betekenis van de hond onder de aandacht brengen.

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

- Primair onderwijs
- VMBO
- HAVO/VWO
- MBO
- HBO
- Universiteit

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

- Film op USB-stick
- Infomateriaal (te downloaden via onze website)

Ons programma is als volgt:

Door in de belevingswereld van de leerlingen te kruipen, leggen onze ambassadeurs uit wat een geleidehond kan en welke rol deze in het dagelijks leven van hun baas speelt. Tijdens de gastles kunnen zij desgewenst ook een korte voorlichtingsfilm vertonen. Daarnaast krijgen de leerlingen uitgebreid de gelegenheid om onze ambassadeur vragen te stellen. Tijdens een bezoek lichten onze ambassadeurs minimaal twee klassen voor. Een gastles duurt doorgaans tussen de dertig en de zestig minuten. De duur en invulling van de les worden in nauw overleg bepaald. En de geleidehond, die komt natuurlijk mee!

Wij hanteren de volgende procedure:

U kunt een aanvraag voor een gastspreker indienen op onze website www.geleidehond.nl/voorlichting of telefonisch op 020-4969333.

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

€ 35,00 per dag(deel).

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

- Ophalen en wegbrengen van onze ambassadeur naar bus- of treinhalte in de omgeving.
- Geen bezwaren hebben tegen een (geleide)hond in de klas.