Homepage
Menu

Siza

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Gelderland
Contactpersoon: Kaja Bos
Telefoonnummer: 06-23235271
E-mailadres: kaja.bos@siza.nl
Bereikbaarheid: maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag via mail of mobiele telefoonnummer
Adres: Kemperbergerweg 139
Provincie: Gelderland
Website: http://www.geefkleuraanjeleven.nl

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

- Leven met een beperking in het algemeen
- Lichamelijke handicaps
- Verstandelijke beperking
- Chronische ziekten
- Doof/slechthorend
- Blind/slechtziend
- Autisme
- Niet-aangeboren hersenletsel
- Spina Bifida
- Contact en intimiteit
- Sport en beweging
- Hulpmiddelen

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

- VMBO
- HAVO/VWO
- MBO
- HBO

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

- Persoonlijk ervaringsverhaal
- Film/dvd
- Ervaringstocht/rondleiding op locatie
- Oefeningen, opdrachten
- Discussie aan de hand van stellingen

Ons programma is als volgt:

Het programma zoals wij hem geven gaat altijd in overleg met de docent om kwaliteit van de voorlichting te handhaven en zo goed mogelijk afstemmen op het lesmateriaal / opdrachten van school. Deze ziet er dus nooit hetzelfde uit. Wij streven naar een actieve les i.p.v. een passieve, meestal zijn er cliënten betrokken bij de voorlichting (dit is echter wel afhankelijk van het onderwerp). Deze voorlichtingen kunnen ook gegeven worden op een locatie bij Siza met hieraan een rondleiding gekopppeld. Afhankelijk van het onderwerp of omstandigheden kan dit overlegd worden.

Wij hanteren de volgende procedure:

Docenten van scholen kunnen contact opnemen met Kaja Bos, de Coördinator van de ambassadeurs van Siza. De coördinator stemt met de docent de wensen af en zoekt vervolgens geschikte ambassadeurs om de voorlichting te geven. Tevens koppelt zij deze informatie dan weer terug naar de docent.

Komt een klas op locatie dan stellen wij een aantal voorwaarden:

-Er komt een docent mee
-Het aantal opgegeven studenten (- 20%) komt ook daadwerkelijk

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

Reiskosten van de ambassadeurs komen voor kosten van de school als de school buiten Arnhem, Elst, Huissen, Driel of Oosterbeek ligt. In alle andere gevallen zijn er geen kosten aan verbonden!