Homepage
Menu

Solgu

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Utrecht
Contactpersoon: Annelies de Jong
Telefoonnummer: 030-2803286
E-mailadres: a.dejong@solgu.nl
Bereikbaarheid: Ma, di, do van 9.00 – 17.00
Adres: Australiëlaan 14-E
Postcode en plaats: 3526 AB  Utrecht
Provincie: Utrecht
Website: http://www.solgu.nl

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

- Leven met een beperking in het algemeen
- Lichamelijke handicap
- Chronische ziekten
- Doof/slechthorend
- Blind/slechtziend

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

- Primair onderwijs
- HAVO/VWO
- MBO
- HBO
- Universiteit

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

- Persoonlijk ervaringsverhaal
- Film/dvd
- Kleurplaten
- Ervaringstocht
- Oefeningen
- Opdrachten
- Discussie aan de hand van stellingen

Ons programma is als volgt:

Basisscholen

Het Solgu geeft voorlichting op basisscholen in Utrecht, over leven met een handicap of chronische ziekte.

Lespakket: film met tips voor de les. In september 2008 ontvingen alle Utrechtse basisscholen een film met handleiding voor docenten: 'Dit is mijn school!'. Daarin komen kinderen van drie verschillende speciale scholen in beeld en vertellen ze over hun handicap. De film duurt 25 minuten. In de handleiding staan tips hoe de film gebruikt kan worden in de klas.

De Handicaprace: een bezoek op school

Het Solgu en Centrum De Paraplu verzorgen sinds 1996 het voorlichtingsproject De Handicaprace op basisscholen in de stad Utrecht. Zélf ervaren staat hierin centraal. Uit de evaluaties blijkt dat de lessen zeer gewaardeerd worden. Vanaf 2010 kunt u bij De Paraplu terecht voor het aanvragen van een voorlichtingsbijeenkomst.

Gastlessen in het beroepsonderwijs:

Het Solgu verzorgt sinds 2005 gastlessen in het beroepsonderwijs. Bedoeld voor studenten die later in hun werk te maken kunnen krijgen met mensen die een handicap of chronische ziekte hebben. Denk aan studies in zorg en welzijn (sociaal pedagogisch werk, maatschappelijk werk) en in de gezondheidszorg (verpleegkunde, logopedie, fysiotherapie en dergelijke). Uit de evaluaties blijkt dat de lessen zeer gewaardeerd worden.

Wij hanteren de volgende procedure:

Basisscholen:

Lespakket is te bestellen bij info@solgu.nl, €.12,50 inclusief verzending.

Bezoek aan de scholen voor de Handicaprace via: www.deparaplu.nl.

Voortgezet / beroepsonderwijs / overige voorlichting:

Aanvraag doen bij Annelies de Jong: a.dejong@solgu.nl.

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

Reiskosten en vergoeding voor de gastdocenten. (min. €.90,- / max. €.135,- per uur).

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Toegankelijk schoolgebouw (toegang zonder trap/treden, of hellingbaan aanwezig, lift); Aanwezigheid van de docent tijdens de les. Na afloop wordt de les geëvalueerd, het heeft onze voorkeur om dit direct na de gastles te doen met de docent en (eventueel) studenten.

Tijdstip van de gastlessen: vanaf 11.00 uur 's morgens, voorkeur: vanaf 13.00 uur.