Homepage
Menu

SportService Zwolle

Contactgegevens

Werkgebied van de organisatie: Zwolle
Contactpersoon: L. Boetes
Telefoonnummer: 038-4236686
E-mailadres: l.boetes@sportservicezwolle.nl
Bereikbaarheid: ma-vr, schooltijden
Adres: Tesselschadestraat 155
Postcode en plaats: 8023 BL Zwolle
Provincie: Overijssel
Website: www.sportservicezwolle.nl

Over de gastles

Wij geven voorlichting over de volgende handicap(s)/beperking(en):

Leven met een beperking in het algemeen
Lichamelijke handicap
Verstandelijke beperking
Chronische ziekten
Psychiatrische handicap
Doof/slechthorend
Blind/slechtziend

Wij geven voorlichting op de volgende scholen:

Primair onderwijs

Wij gebruiken de volgende voorlichtingsmaterialen / werkvormen:

Persoonlijk ervaringsverhaal, Film of dvd

Ons programma is als volgt:

Er is een theorieles van ongeveer 60 minuten waarbij leerlingen inzicht krijgen in de diverse beperkingen die er zijn, tevens worden er filmpjes getoond en vertelt een sporter met een beperking zijn of haar verhaal.
Daarnaast is er een praktijkles waarbij de leerlingen in groepjes drie onderdelen bij langs gaan om zo te ervaren hoe het is om te sporten/bewegen met een beperking.

Wij hanteren de volgende procedure:

Neem contact op met SportService Zwolle

Wij brengen de volgende kosten in rekening voor de school:

Op dit moment is deelname nog kosteloos.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Scholen zorgen voor een gymzaal voor de praktijkles.
Leerkrachten zijn te allen tijde aanwezig tijdens de lessen en zijn verantwoordelijk voor orde in de klas.

Wij hebben de volgende ervaring met het geven van gastlessen:

Sinds 2012