Homepage
Menu

Motorische handicap: problemen met bewegen

Hoe ben jij vanmorgen uit bed gekomen? Heb je daarbij je armen en benen gebruikt? En bij het aankleden, eten en tandenpoetsen? De hele dag door gebruiken we onze armen en benen, om te lopen, staan, eten, computeren of een tas te dragen. Dat is zo vanzelfsprekend, dat je er meestal niet eens bij stil staat.

Wat is een motorische handicap?

Iemand met een motorische handicap kan zijn armen of benen niet goed bewegen. Letterlijk betekent motorisch: alles wat met bewegen te maken heeft. De meeste motorische handicaps blijven in de loop van de tijd hetzelfde.

Waardoor ontstaat een motorische handicap?

Bewegen doen we met onze spieren. De spieren krijgen opdracht om te bewegen van de zenuwen en die krijgen weer opdrachten van de hersenen. Problemen met bewegen ontstaan door beschadiging van de spieren, de zenuwen of van het deel van de hersenen dat beweging regelt.

Zo’n beschadiging kan op verschillende manieren ontstaan:

  • Tijdens de zwangerschap, zonder dat precies duidelijk is waarom. Er kan bijvoorbeeld een beschadiging aan de ruggenwervel ontstaan (spina bifida) [link naar bosk.nl].
  • Doordat een baby tijdens de bevalling even geen zuurstof krijgt. De spanning in sommige spieren kan daardoor te hoog worden. De spier verkrampt. Dit heet ook wel spasticiteit.
  • Door een ziekte in de spieren of zenuwen. Deze ziektes noemen we spierziekten.
  • Door een ongeluk, bijvoorbeeld in het verkeer.
  • Door ouderdom.

Wat merk je ervan?

De hele dag door gebruiken we onze armen en benen: bij traplopen, als je met je vrienden staat te kletsen, een boterham smeert, frisdrank uit de koelkast pakt, je haren kamt of bij het computeren. Mensen met een motorische handicap kunnen deze handelingen niet goed uitvoeren of helemaal niet.
Bij problemen met lopen kunnen krukken, een rollator of een rolstoel helpen om toch van a naar b te komen. Het is erg vermoeiend als lopen niet meer zo goed gaat of als je hulpmiddelen moet gebruiken. Kinderen met een loophandicap kunnen van lopen net zo moe worden als andere kinderen van hinkelen.

Bij hoeveel mensen?

  • In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen een motorische handicap. Van hen zijn 140.000 jonger dan 19 jaar. Dat is 10% van het totaal. Een deel van deze kinderen en jongeren heeft ook een verstandelijke beperking.
  • Zo’n 250.000 mensen maken gebruik van een rolstoel. Zo’n 150.000 mensen gebruiken de rolstoel altijd, 100.000 lopen nog kleine stukjes en gebruiken de rolstoel alleen voor langere afstanden.

Wat is eraan te doen?

Er zijn helaas geen behandelingen om motorische handicaps te genezen. Soms is wel een operatie mogelijk om beter te kunnen bewegen. Bij sommige motorische handicaps helpt het om het bewegen te oefenen, bij andere motorische handicaps helpt dat helemaal niet.

Hulpmiddelen?

Hulpmiddelen helpen bij het bewegen. Enkele voorbeelden:

  • Loophulpmiddelen, zoals krukken en een rollator. Iemand kan ook een rolstoel of scootmobiel gebruiken.
  • Een spalk om gewrichten extra steun te geven.
  • Hulphond: een hond die erin getraind is om mensen met een handicap te helpen. De hond kan bijvoorbeeld de deur opendoen, helpen met sokken uittrekken of de post van de deurmat oprapen. Er zijn zelfs hulphonden die de was in de wasmachine doen.

Meer weten? Filmpjes?

Hoe is het als je jong bent én je hebt een spierziekte? Kijk eens op deze site. Het is dé digitale hangplek voor jongeren met een spierziekte. www.jackies.nl

Samen gymen? Dat kan. En dit filmpje laat zien hoe dat gaat.

Hoe leert een hulphond wat hij moet doen? Dat zie je in deze 2 filmpjes:


Terug naar handicaps

Lees ook: Hoe is het om te leven met een handicap?
Hoe ziet het leven van kinderen met een handicap eruit? Wat kan gewoon nog wel? En hoe kun je samen spelen?

Meer informatie voor volwassenen

www.bosk.nl
Site van de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en van ouders met een kind met een handicap. Op de site van de BOSK staat uitleg over verschillende motorische handicaps, zoals spina bifida en cerebrale parese (spasticiteit).

www.vsn.nl
Site van de Vereniging Spierziekten Nederland, met o.a. informatie over verschillende spierziekten

www.msweb.nl
Landelijk blog over Multiple Sclerose (een ziekte van de zenuwen), met o.a. verhalen van mensen met MS